Personlig Hämtning Färgfabriksgatan 9, 417 05 Göteborg